Fiberoptik för bredbands- och telekomnätverk

NorthLabs kurser riktar sig till alla som kommer i kontakt med fiberoptik vid installation i telekom- och/eller bredbandsnätverk. Förmodligen jobbar du med installation, service, underhåll eller besiktning. Våra kurser är dock lika givande för dig som planerar, ansvarar eller upphandlar tjänster för fiberoptiska nätverk.

Kurserna är uppdelade i moduler för att göra det lättare att passa in dem i ett hektiskt arbetsschema. Vi kan även skräddarsy kurser för att passa just ditt behov. Kurserna kan hållas på ert företag eller i våra lokaler i Nacka, Stockholm. Allt för att skapa maximal flexibilitet för dig som kund.

RobustFiber

Robust fiber

ROBUST FIBER UTBILDNING

Nu finns en tydlig vägledning för dig som vill bygga robust fibernät. Den rymmer branschens gemensamma och samlade kunskap som du tryggt kan luta dig emot. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät.

Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis:

 • projektering
 • förläggningsmetoder i olika markförhållanden
 • materialval
 • metoder för att bygga robusta noder
 • samförläggning
 • dokumentationsrutiner

 


Bild 1 - Termineringskurs

K-220 Terminering fiber – Utbildningsbevis

Då det på många håll varit problem med fiberkopplingar i de fiberoptiska noderna ökar nu Sveriges största fiberoperatör Skanova kraven på de som ska gå in och arbeta i fibernoder. För att höja kompetensen och garantera en kunskapsnivå för personer som har arbetsuppgifter i fibernoder har några av branschens aktörer tillsammans med INCERT* tagit fram ett utbildningsbevis som kan erhållas efter genomgången kurs och ett godkänt skriftligt prov. NorthLab är godkänd av INCERT att genomföra provet för utbildningsbeviset.

Kursen behandlar bl.a. följande moment:

 • Hantering av kontakter
 • Inspektion och rengöring
 • Inkoppling av patchkablar
 • Identifiering av trafikerad fiber
 • Kontroll av utfört arbete

Kursen hålls under en heldag och avslutas med det ovan nämnda provet som vid godkänt resultat leder till att deltagaren kan erhålla ett utbildningsbevis från INCERT.

*INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB) är ackrediterade av SWEDAC för personcertifiering inom bland annat el, kyla och fiberteknik


bild-11_A

K-211 Fiberskarvning – för bredband och telekom

Kursen omfattar alla viktiga moment runt skarvning av fiber.
Hur planerar man ett installations eller underhållsarbete?
Hur organiseras arbetsplatsen?
Vad är skillnaden mellan en mekanisk och svetsad skarv?
Hur hanterar man en fibersvets, kap och skalverktyg?
Påverkar miljön resultatet?
Hur avmantlas en kabel och hur identierar jag rätt fiber?
Varför är det viktigt att noga organisera sin skarvbox?
Dessa frågor och många fler besvaras under kursen som till stor del bygger på praktiska övningar med fibersvetsar, kablar, skarvboxar m.m


bild-11_B

K-212 Mätning – fiberoptisk mätning i bredbands- och telekomnätverk

Mätning är av största vikt för kvalitetskontroll av ett utfört arbete men även vid felsökning. I denna kurs lär du dig att handha OTDR såväl som ljuskälla-effektmeter (power meter) samt när du använder respektive instrument. Du för en förståelse för varför renlighet är så viktigt vid mätning och hur en anläggning godkänns och dokumenteras.


Blasfiber_2

K-217 FTTH-installation med mikrorör/dukt, blåsfiber och mikrokabel

Detta är en praktiskt inriktad kurs för dig som jobbar med, eller skall börja jobba med, fiber till hemmet (FTTH) installationer. Kursen omfattar alla viktiga moment runt FTTH installation med med mikrorör/dukt, mikrokabel och blåsfiber.


bild-11_C

K-213 Fiberteori – introduktion till fiberoptik för bredband och telekom

Denna kurs ger dig goda bakgrundskunskaper om optisk fiber och dess egenskaper. Vilka typer av fiber finns det? Hur är en fiberkabel konstruerad och vad skiljer den från en kopparkabel? Hur uppstår dämpning? Vad är WDM, PTP och PON? Hur skarvas och mäts fiber? Dessa frågor och många fler besvaras under kursen.


design1

K-311 Design och planering av FTTx nät

I denna unika och praktiska kurs kommer du att få en vägledning i hur man planerar och bygger nätet till slutanvändaren, FTTX nätet. I denna unika och praktiska kurs kommer du att få en vägledning i hur man planerar och bygger nätet till slutanvändaren, FTTX nätet.