Kommer våra nät klara morgondagens krav?

”När vi pratar om framtiden, pratar vi då om framtiden…om 5, 10, 15, 25 år?”

Vilka svårigheter ser vi, vilka begränsningar? Vilka krav kommer slutkunden (dvs Vi) ställa?

Vad kommer vi göra för att säkerställa att ALLA de tjänster vi betalar för verkligen levereras?

Vilka tjänster kommer och vad kan de göra för att underlätta/förbättra våra liv?

Vilka krav kommer komma från andra hållet? Utvecklare & tjänsteleverantörerna kommer ställa

oerhörda krav på nätet och dess kvalitet, för att säkerställa att kvalitén av deras tjänst EJ uppfattas

som dålig.

Vi ser redan hur våra shoppingvanor drastiskt förändras och hur fler och fler streamingtjänster står

på tur. Vi pratar om 5G, självkörande bilar samt IOT.

Vi pratar om morgondagens/framtidens nät och vad som kommer krävas. Men vad händer när

morgondagen kommer snabbare än vad ”VI” är redo för?

Läs mer här...

Varför riktiga mätkablage?

kommer snart...

 

Varför är det viktigt att inspektera kontakterna i ett fibernät?

kommer snart...