Nätverksautomation - Patchrobot

Nätverksautomation - optisk patchrobot för ODF

Fiber Smart ger dig en dynamisk nätverksfunktion via en virtualiserad mjukvarufunktion för att hantera det fysiska fibernätet, layer 0.

Fiber Smart tillhandahåller automatisering av det fysiska lagret för alla nätverk och sammanför infrastruktur och nätverk för att avsevärt minska kostnaderna och möjliggör nya tjänster samt minimera felkällor och felkopplingar.

Fiber Smart betjänar en mycket stor marknad för alla typer av nätoperatörer, företag, myndigheter, institutioner och många vertikala marknader.

0 hittade produkter