Tack för din anmälan till Digital utbildning, föreläsning inom LTE-kommunikationssystem

 

Kallelse via Teams kommer i början av september.