Personcert

Att förbereda inför det kompetensprov som genomförs av Incert, för att erhålla personcertifikat anläggning.

Utbildningsbevis

En förberedande kurs för kompetensprovet för Robust fiber utbildningsbevis anläggning. Kursen ger dig kunskap för att hantera arbetsmoment och metoder inom en fiberentreprenad enligt branschanvisningar för Robust fiber.

Fiberteori

LTE Intro

Skravning

Mätning