NorthLab Networks erbjuder den utbildningslösning du behöver för att bygga, underhålla och utveckla den digitala infrastrukturen. Hos oss får du kunskaper för att med självförtroende ta dig an utmaningar inom kommunikationstekniken och infrastrukturen. Hos oss hittar du utbildningar från grund till avancerat inom såväl 4G & 5G, nätverksteknik, fiberoptik, radioteknik och Internet of things.

Du hittar och kan boka våra utbildingar på Studier.se – Sök och hitta en utbildning eller kurs

Fiber

Kurser inom Robust fiber, fiberoptik och kabelteknik

Den optiska fibern är ryggraden i vårt digitaliserade samhälle och vi blir allt mer beroende av att kommunikationen fungerar. För ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle som kan ta tillvara på alla de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder krävs kvalitativa och robusta fibernät.

Rätt byggda fibernät har en livslängd på åtminstone 40 år och kanske är det snart vår viktigaste infrastruktur? PTS och Svenska Stadsnätsföreningen har i samarbete med telekombranschen tagit fram anvisningarna Robust fiber, och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät.

Hos NorthLab Networks kan du certifierad dig inom Robust fiber. Vi erbjuder både öppna och företagsinterna utbildningslösningar.

Läs mer om Certifiering enligt Robust fiber 

Nätverk

Kurser inom Datakommunikation, nätverksteknik och TCP/IP

Datakommunikation är det teknikområde som utvecklats bredast och vars användningsområden ständigt växer inom de flesta branscher digitaliserar och är idag basen för all kommunikation. Allt kommunicerar - saker och människor i vårt alltmer digitaliserade samhälle.

NothLab  Networks samlar vi mer än 40 års erfarenhet av utbildning inom området och erbjuder dig det du behöver för att klara dina uppgifter och tekniska utmaningar både som tekniker, projektledare och beställare. I våra kurser i datakommunikation med nätverksteknik, routing och Internetprotokollet IP lär du dig hur nätverk, mobilsystem och internet kommunicerar. Kurserna ger dig en bra överblick över TCP/IPs roll i datakommunikationen och ger en mycket bra grund vidare i karriären. Vi hjälper dig förstå möjligheterna med digitaliseringen.

Vi erbjuder både öppna och företagsinterna utbildningslösningar.

Telekom & Radio

Kurser inom Robusta Radionät, radioteknik och mobiltelefoni

Här hittar du NorthLabs unika branschanpassade utbildningar inom radio- radioaccess och mobilkommunikation, LTE dvs. 4G och 5G. Våra effektiva utbildningserbjudande inom mobilkommunikation följer utvecklingen av Internationell standard från 3GPP och andra.

Starta din bana med radio och mobilkurser och utvecklas med oss. Vi har kurser som öppnar för nya möjliga yrkesroller som radiotekniker, tekniskspecialister, patentjurister, projektledare, handläggare inom myndighet, systemutvecklare och teknisk beställare för att nämna några. Men även inom ledning och utveckling av verksamheter har behov av leverantörsobunden kurs, både i privat och offentligt verksamhet. Vi hjälper dig förstå möjligheter med eterburen digitalisering.

Du får en bra grund och en
boost för dina kompetenser om hur radiokommunikation fungerar och hur och vad som är vågutbredning på både grund och avancerad nivå. Med ständig utveckling av ny teknik är det ett mycket spännande område att utvecklas inom.

Vi erbjuder både öppna och företagsinterna utbildningslösningar.


Nu kör vi våra teoretiska utbildningar Online!

Med anledning av Covid-19 ställer vi om och erbjuder våra teoretiska utbildningar digitalt Online. I de fall provskrivning förekommer kommer även detta att erbjudas Online. Vi vill att du skall kunna fortsätta kompetensutveckla dig och hoppas du har möjlighet att hänga med oss i dessa nya tider och den utmaning det ger. Vi kör våra utbildningar via tex Teams etc allt beroende på era möjligheter.

Vårt Onlineutbud erbjuder följande utbildningar:

-Robust fiber Personcertifikat Anläggning

-Robust fiber Utbildningsbevis Anläggning

-Robust fiber Terminering fiber Utbildningsbevis

-Fiberteori


Söker du en företagsanpassad utbildning?

Northlab Networks erbjuder företagsanpassad utbildning utifrån era kompetens behov.

Det kan handla om allt från att ge en kortare orientering, till att vi under en längre period där vi ansvarar för kompetenshöjande aktiviteter och utbildningar.

Tveka inte att ta kontakt med oss för att prata om de behov som just din organisation har, info@remove-this.northlab.remove-this.se 

Vi kan alltid hitta en lösning som passar dig! Vårt enda förbehåll är att ni måste vara minst två personer.