Preparandkurs CFT


Utbildningen omfattar 36 timmar lärarledd undervisning fördelat på 4 dagar och omfattar såväl teoretiska genomgångar som praktiska övningsmoment. Övningarna utförs med verklig installationsutrustning i realistisk installationsmiljö.

Innehåll i kurs

Fiberteori

• kort historik - fiberns ursprung och utveckling

• hur en fiber fungerar

• olika fibertyper, multimod (MM) och singelmod (SM)

• fibers mekaniska egenskaper och påverkan från miljön

• fiberskydd - löst och fast sekundärskydd

• fiberkabeltyper - konstruktion och användningsområden

• var uppstår dämpning

• teori bakom fiberskarvning och mätteknik

• våglängder

Mätning

• handhavande av instrument samt vård och skötsel

• kalibrering - varför och hur

• renlighet och skador - kontroll samt påverkan på mätning

• hur en OTDR fungerar

• mätning av dämpning med en OTDR

• mätning av fiberlängd med en OTDR

• felsökning med OTDR - typ av fel, lokalisering av felkälla

• hur en ljuskälla-effektmeter (power meter) fungerar

• slutmätning av länk med ljuskälla-effektmeter

• OTDR eller ljuskälla-effektmeter - när används vad? Skarvning

• principerna bakom kontakterad, svetsad oc

Skarvning

• principerna bakom kontakterad, svetsad och mekanisk fiberskarv

• dämpning i svetsad respektive mekanisk fiberskarv

• handhavande av fibersvets och tillbehör

• arbetsmiljö - planering, ergonomi, säkerhet samt städning (fiberspill)

• kablars mekaniska egenskaper

• hantering av kabel - avmantling, tillmåttning,

• introduktion i organisering och fixering i skarvbox

• märkning av fiber och skydd av skarv

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 

Kursens mål

Kursen förbereder dig inför prov för Certifierad fibertekniker och innehåller både teori och praktiska övningar, fiberskarvning i ODF och mätning.

Pris

33 000:-/person

Föreläsare

Northlab Networks - Johan Claesson