Robust fiber Utbildningsbevis Anläggning online


En onlineutbildning som ger dig kunskap om Robust fiber och de anvisningar som konceptet tagit fram. Kursen ger dig en introduktion till alla de delar i ett fiberanläggningsprojekt som konceptet Robust fiber behandlar med sina branschanvisningar.

Kursen förebereder dig även för att genomföra INCERTs kompetensprov som leder till "Utbildningsbevis" enligt Robust fiber.

Innehåll i kurs

Denna kurs läser du online och är uppbyggd som elearning där film varvas med interaktiva läraktiviter kombinerat med kunskapsfrågor. 
Utbildningen innefattar följande: 

•    Introduktion - vad är Robust fiber, fiberanläggningsprojekt, orientering bland nät och noder
•    Förberedelser
•    Materiel - Kanalisation, optokablar, kanalisations- och kabeltrummor
•    Förläggning - Spårbarhet, anslutning och terminering
•    Miljö och arbetsmiljö
•    Förläggningsmetoder
•    Site och nod
•    Dokumentation och märkning
•    Besiktning

Vem är kursen för 

Kursen Robust fiber utbildningsbevis online vänder sig till alla som har behov av att förstå konceptet Robust fiber. Du arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Du kan tex arbeta som entreprenör, grävare, anläggningspersonal, montör, installatör för fiberentreprenad, sälj- och administrativ personal, ledningspersonal, beställare, bidragsgivare, tillståndsgivare eller inom myndighet. 

Så läser du online

När du beställt din utbildning får du ett mail med inloggningsuppgifter och en länk till lärplattformen. Din tillgänglighetsperiod räknas från det datum du registreras på utbildningen.

Du läser utbildningen i din egen takt och kan pausa och återgå där du var vid ett annat tillfälle. Du kan också gå igenom utbildningen igen om du önskar repetera kunskapen så länge din tillgänglighetsperiod är pågående.

Varje licens är berättigad att användas av en deltagare. Vi köp av onlineutbildning och godkännande av våra allmänna villkor bekräftar du att licensen endast används av berättigad deltagare.

Kursens mål

Datum

Klicka på datum för att anmäla dig. Välkommen!

 

Pris

Utbildning: 

Certifieringsavgift:1200 kr/person

Föreläsare

---