Nätverk

Datakommunikation är kanske det teknikområde som utvecklats bredast och vars användningsområden ständigt växer inom de flesta branscher. Allt kommunicerar i vårt alltmer digitaliserade samhälle. 

Vi på Northlab har mer än 30 års erfarenhet av utbildning inom området och erbjuder dig det du behöver för att klara dina uppgifter och tekniska utmaningar med oss. I våra kurser i nätverksteknik, routing och Internetprotokollet IP lär du dig hur nätverket och internet kommunicerar. Kurserna ger dig en bra överblick över TCP/IPs roll i datakommunikationen som ger en mycket bra grund vidare i karriären.


Certifierad nätverkstekniker

Certifierad nätverkstekniker är en kvalificerad utbildning på totalt 9 dagar, uppdelade på 3 kurser. För  effektiv inlärning och verklig förståelse varvas teori med praktiska laborationer igenom hela utbildningen. 
Varje kurs avslutas med ett kunskapsprov för att säkerställa dina kunskaper. Som certifierad nätverkstekniker kan du sedan skickligt hantera kommunikationsutrustning som m.fl. datorer, switchar och routrar i ett 
medelstort nätverk. 

Datakommunikation med IP-teknik

Lär dig hur nätverket och internet kommunicerar!

Datorkommunikation är idag en självklarhet i våra liv, både privat och i arbetet. På den här intensiva kursen får du en mycket täckande introduktion till TCP/IP:s roll i datakommunikationen. Vi börjar med en funktionell översikt och går sedan in på detaljnivå. Du lär dig de olika delarnas funktion och hur allt hålls samman av TCP/IP. Kursen ger dig en mycket bra grund inom IP-teknik.

IP-nät - tjänster och protokoll

Ta nästa steg inom IP!

Här får du goda kunskaper om protokoll och tjänster i TCP/IP-nät. Kursen kombinerar teoretiska genomgångar med praktiska övningar i form av adressberäkning, subnätmaskhantering och protokollanalys(sniffer) samt konfigurering av DHCP och DNS.

IPV6 i praktiken

Känner du att ni står i startgroparna inför implementering av IPv6 eller står och stampar och aldrig lyfter. Den här kursen är för dig som vill använda IPv6 i ert nätverk. Du kommer igång och får den tekniska förståelsen du behöver vid införandet.

Nätverksteknik - praktisk grundkurs

Nätverkstekniken används i allt fler systemlösningar och tillämpningar. På den här grundkursen får du praktiska kunskaper om de tekniker och protokoll som du stöter på i ett lokalt datanätverk. Kursen fokuserar på LAN-teknologin Ethernet och innehåller flera laborationer på LAN­ komponenter. Med grundläggande kunskaper i Ethernet och TCP/IP har du basen för ett yrkeskunnande som är attraktivt i många branscher.

Routing - lnternetworking

Slipa dina nätverkstekniska kunskaper och lär dig mer om routing! På den här praktiskt inriktade kursen får du heltäckande kunskaper om routing, routertillämpningar och routingprotokoll. Du lär dig om BGP, OSPF, MPLS samt QoS i IP-nät. Du får även inblick i hur olika nättjänster används för sammankoppling av LAN. Kursen varvar teori med praktiska laborationer. Kursen ingår även som del 3 i Northlan Network:s certifiering för nätverkstekniker.

Till topp