Radiokommunikation och radioteknik


Ska du arbeta med radiokommunikation? Då är det här en utmärkt första kurs!

Du får förståelse för de olika aspekterna av analog och digital radiokommunikation och de praktiska tillämpningarna av radiotekniken i befintliga radionät.

Efter avslutad kurs har du en bra grund för vidare studier inom området radiokommunikation och radioteknik.

Innehåll i kurs

•    Introduktion till radiokommunikation
•    Modulering och demodulering, sändare och mottagare
•    Brus, selektivitet och känslighet
•    Transmissionsledningar och koaxialkablar, impedans, reflektion
•    Olika antenner och deras egenskaper
•    Digital radiokommunikation (FDMA, TDMA, CDMA)
•    Digital modulation (QAM, FSK, PSK) och kanalkodning
•    2:a till 4:e generationens landbaserade mobilsystem
•    Radioaccess och kärnnät

 

Kursprogram 

Dag 1 

Sändare och mottagare 

Niclas Gyllroth

-    Hertz och Marconi
-    Antennen
-    Radiosändaren, AM, FM och PM
-    "Digital" modulering
-    Bandbredd
-    Radiomottagaren
-    Brus, selektivitet och känslighet
-    Vågutbredning vid olika frekvenser
-    Länkbudget

Dag 2 

Skydd mot flervägsutbredning 

Niclas Gyllroth

-    Korta och långa reflexer
-    Faltningskodning
-    TDMA: Så skyddar sig GSM och TETRA
-    CDMA: Så skyddar sig 3G (UMTS) och WLAN 802.11b
-    OFDM: Så skyddar sig digital tv (DVB-T), WLAN 802.11g och WIMAX

Digital radiokommunikation och modulation

Johan Nyqvist 

-    Modulation, felrättning och interleaving i GSM
-    Länkanpassning med kodningsscheman i GPRS och EDGE
-    Omsändning i EDGE
-    Modulation och felrättning i UMTS
-    Länkanpassning och modulation i HSPA

Dag 3 
 

Johan Nyqvist 

Systemöversikt GSM och dess vidareutveckling med teknikerna GPRS och EDGE 

Systemöversikt UMTS och dess vidareutveckling med tekniken HSPA 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 

Kursens mål

  • Att ge dig förståelse för användningen av radiokommunkation och hur digital och analog radioteknik fungerar tekniskt.
  • Att ge dig kunskap om olika frekvensband och deras användning.
  • Att du lär dig hur en radios sändare- respektive mottagare fungerar.
  • Att sammantaget ge dig en bra grund för fortsatta studier inom radiokommunikation och radioteknik.

 

Pris

18 400 kr exkl. moms

Föreläsare

Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G.

Niclas Gyllroth Rejlers

Niclas har arbetat med telekommunikation i 35 år. Niclas har främst jobbat med radiolänksystem och har bl.a. varit ansvarig för ett testlabb i Luleå samt hållit kurser på system från några av de stora leverantörerna inom området.