Radiolänkprojektering


På den här kursen får du de grundläggande kunskaperna för att planera och projektera ett radiolänksnät. Under tre dagar går vi bland annat igenom nätplanering, projektering och radioprestanda. Kursen innehåller dessutom ett stort antal verklighetsnära beräkningsövningar som underlättar din inlärning.

Innehåll i kurs

Nätplanering
Survey och sträckplanering, hoppberäkningar
Projektering
Radioprestanda
Fädning och diversitet
Antenner
Prestanda och tillgänglighetsberäkningar
Interferens och interferensberäkningar
Frekvensplanering

Kursprogram

Dag 1
Introduktion Planering av radiolänksnät

Nätverksstruktur
Terrängens inverkan
Utrustningsval

Undersökning och val av stationsplatser

Kartundersökning
Survey – hopp
Survey – stationsplats
Hjälpmedel och utrustningar

Projektering

Frirymdsdämpning
Antennhöjder
Frisiktkalkyler
Dämpning av länkstråk
Antennparametrar
Vågledarparametrar
Passiva repeatrar
Markreflektion

Dag 2
Mål med planering enligt ITU Prognostisering av prestanda
Fädningstyper
Mottagarkaraktäristik
Interferens
Beräkning av fädning på grund av flervägsutbredning
Beräkning av fädning på grund av regn
Diversitet
Länkbudget
Avbrottsberäkningar 
Hårdvaruberoende avbrott
Avbrott på grund av regn

Avbrott allmänt Praktiska beräkningsövningar

Dag 3
Påverkan av interferens Frekvensband Att göra en frekvensplan Interferensberäkningar 
Antennförstärkning 
Grannkanalsdämpning
Polarisation
Total interferens
Adaptiv uteffekt 
Praktiska beräkningsövningar

Denna kurs är en del av utbildningen Certifierad Radiotekniker

Kursens mål

På den här kursen får du de grundläggande kunskaperna för att planera och projektera ett radiolänksnät. Under tre dagar går vi bland annat igenom nätplanering, projektering och radioprestanda. Kursen innehåller dessutom ett stort antal verklighetsnära beräkningsövningar som underlättar din inlärning.

Pris

17 800 kr exkl. moms

Föreläsare

Niclas Gyllroth Rejlers

Niclas har arbetat med telekommunikation i 35 år. Niclas har främst jobbat med radiolänksystem och har bl.a. varit ansvarig för ett testlabb i Luleå samt hållit kurser på system från några av de stora leverantörerna inom området.

Bengt Häger, Rejlers

Bengt har jobbat med det mesta inom telenät och transmission i 25 år. Bengt har främst jobbat med radiolänkplanering och projektering för flertalet av de stora nätägarna/operatörerna inom fasta telenät, mobilnät och IP-nät. På senare år har han även utfört besiktningar av fibernät.