5G introduktion


Under två dagar erbjuder Northlab Networks AB dig en avancerad kurs som ger en introduktion till de nya 5G-systemen som specificeras i olika utgåvor av organisationen 3GPP.

Kursen fokuserar inte bara på det nya luftgränssnittet utan innehåller även information om det nya core-nät som håller på att definieras samt nya funktioner som virtualisering och programvarustyrda nätverk. Network slicing möjliggör även nya affärsmöjligheter med skapande av ”parallella nät”.

Innehåll i kurs


Kursen ger dig status på den senaste utgåvan för 5G, den så kallade R15 utgåvan. Efterföljande utgåva R16, beräknas till mars 2020, kommer ytterligare att öka på funktionaliteten i 5G.
Kursen följer aktuella releaser och ger svar på hur de delar som är definierade beräknas att fungera.

 • Krav, tidplan och frekvensband
 • Övergripande arkitektur
 • Den nya radion (5G new radio)
 • Network functions virtualisation
 •  Software defined mobile networks
 • Det nya kärnnätet (5G core)
 • Network slicing och quality of service
 • Mobile edge computing

beskriver det nya luftgränssnittet (New Radio) liksom det nya core nätet (5G core). New radio ger ett mer flexibelt radionät som även kommer att kunna användas för fast yttäckande radio (Fixed Wireless Access). Det nya core nätet ger en möjlighet att skapa tjänster på ett både snabbare och mer genomgripande sätt. Network slicing möjliggör även nya affärsmöjligheter med skapande av ”parallella nät” samtidigt som Edgecomputing avlastar kärnnätet.
5G kommer att kunna användas till allt från vanligt mobilt bredband, internet of things, smarta fabriker till intelligenta transportsystem.
Framtiden är redan här.

Kursprogram

Dag 1

Tidsschema för specifikationsarbetet

- Tidsschema för “non-standalone” och för R15 och R16 från 3GPP.

Krav på 5G 

- Krav från operatörer och från 3GPP.

5G Arkitektur 

- Den grundläggande arkitekturen för core-nätet och för radio-nätet studeras.

5G New Radio

- Det nya luftgränssnittet i 5G studeras med ämnen såsom OFDM, skalbarhet, adressering, synkronisering, aktiva antennsystem och TDD.

Frekvensband för 5G

- En snabb titt på de frekvensband som kommer att användas för tidiga nät och fältprov.

Radiokanaler 

- Radiokanaler som definieras i 5G radion studeras kort.

Dag 2

Protokoll

- En snabb titt på de protokoll som används inom radiodelen samt mellan radiodelen och core-nätet.

Handover 

- Funktionen för handover i 5G studeras.

Quality of Service

- Det nya ramverket för att garantera tjänstekvalitet (”quality of service”) i 5G studeras.

Säkerhet 

- Säkerhetsarkitekturen i 5G studeras.

Network Slicing

- En studie av den här nya tekniken i 5G som kan skapa virtuella nät med olika egenskaper inom ett 5G nät.

Mobile Edge Computing

- En studie av denna nya teknik som möjliggör att lägga datakraft nära slutkunden. Detta kommer att krävas av många nya tillämpningar såsom “augmented reality” och “virtual reality”.

Network Functions Virtualisation

- En studie av den generella principen för NFV och sedan mer specifikt hur tekniken används i ett mobilt nät.

Software Defined Mobile Networks

- En studie av den generella principen för SDN och sedan mer specifikt hur tekniken används i ett mobilt nät.

Signaleringsprocedur

- En signaleringsprocedur för en registrering studeras som ett exempel på hur signalering i 5G fungerar.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 

Kursens mål

 • Att du får en överblick över vad 5G innehåller genom att studera huvudfunktioner i  systemet.
 • Att du kan beskriva nuvarande tidsschema för standardiseringen av 5G.
 • Att du förstår huvudprinciperna för den nya 5G radion, dess protokoll och radiokanaler.
 • Att du förstår handover i 5G.
 • Att du förstår den nya arkitekturen för garanti av tjänstekvalitet (QoS) i 5G.
 • Att du förstår den nya säkerhetsarkitekturen i 5G.
 • Att du förstår arkitekturen för ett komplett 5G-system inklusive radiodelen, core-nätet, virtualisering, mobile edge computing, network slicing och software defined mobile networks.

                

Datum

Klicka på datum för att anmäla dig. Välkommen!

Stockholm, 10 nov 2020 - 11 nov 2020

 

Pris

16 900 kr exkl. moms

Föreläsare

Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G.